Privacyverklaring

Privacyverklaring

Met mijn website Biancamagielse.nl ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring. Ik vind het belangrijk dat je persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring lees je daarom welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden opgeslagen en met welk doel.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Het wordt aangeraden om deze verklaring goed door te lezen. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je geen gebruik te maken van deze website.

Persoonsgegevens die biancamagielse.nl verwerkt

Ik verwerk persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt door middel van het achterlaten van een reactie onder een blogpost of het versturen van een e-mail naar mij.

Deze persoonsgegevens zijn :

  • je opgegeven naam,
  • je persoonlijke website,
  • je e-mailadres
  • je IP-adres.

Deze gegevens worden verzameld zodat je een reactie kan achterlaten, contact met mij kan opnemen en/of zodat ik contact met jou kan opnemen.

Ik publiceer geen gegevens zonder dat je hier toestemming voor hebt gegeven. Ook worden je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Reacties onder blogposts met de daarbij ingevulde gegevens blijven bewaard zolang de blogpost online staat. E-mails met privégegevens worden verwijderd wanneer die niet meer nodig zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via contact@biancamagielse.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel je gegevens alleen met derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst zodat je gegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerking. Uitgezonderd van deze beschreven situaties, deel ik je gegevens alleen met derden wanneer jij me daarvoor toestemming hebt gegeven. Tevens verkoopt ik jouw gegevens uiteraard niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die biancamagielse.nl gebruikt

Deze website gebruikt functioneleanalytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn tracking cookies van Google Analytics zodat ik inzicht krijg in de bezoekers van mijn website en tracking cookies van Bol.com vanwege hun affiliateprogramma. Zowel met Google Analytics als Bol.com is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Op deze website is het mogelijk om blogposts te delen op diverse socialmediakanalen (waaronder Facebook, Twitter en Pinterest) door de hiervoor bestemde buttons te gebruiken die bij elke blogpost worden weergeven. Voor het functioneren hiervan wordt gebruik gemaakt van cookies zodat de socialmediawebsite jou herkend als je iets van deze website wil delen.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website ben je geïnformeerd over deze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting veiliginternetten.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@biancamagielse.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Gegevens worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Gegevens worden tevens niet langer bewaard dan noodzakelijk. En met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast.

Bianca