Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Ik hecht waarde aan de privacy van biancamagielse.nl lezers. Ik begrijp en erken dat jouw privacy heel belangrijk is. Hieronder leg ik kort uit welke informatie ik ontvang als je biancamagielse.nl bezoekt en welke stappen ik neem om je informatie te beschermen. Maar het allerbelangrijkste: ik zal nooit je persoonlijke informatie gebruiken om door te geven aan derden (tenzij het mij wettelijk verplicht wordt).

PERSOONSGEGEVENS

Zoals op de meeste websites, verzamel en gebruik ik je persoonsgegeven doordat je gebruik maakt van mijn blog en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt (door een reactie te plaatsen bijvoorbeeld). Dit gaat om je naam, e-mailadres en IP-adres.
– naam
– e-mailadres
– IP-adres.

Mijn blog heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via contact@biancamagielse.nl, dan verwijder ik deze informatie.

BESCHERMING

Bianca Magielse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom is Bianca Magielse alleen te bezoeken via een HTTPS-link, een beveiligde versie van het standaard HTTP. Dit voorkomt dat informatie die jij invoert in velden op mijn website benaderd kan worden door kwaadwillende.

COOKIES

Bianca Magielse gebruikt cookies om informatie op te slaan, zoals je voorkeursinstellingen als je mijn blog bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.
Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op mijn blog worden ook cookies geplaatst door derden. In mijn geval zijn dit alleen de tracking cookies van Google Analytics, die ook je IP adres, je ISP, de browser die je gebruikt om mijn blog te bezoeken, en in sommige gevallen, of je Flash hebt geïnstalleerd. Deze gegevens gebruik ik om inzicht te krijgen in mijn bezoekers, zodat ik mijn content op mijn publiek kan aanpassen.

Ik gebruik de volgende cookies:
Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy en waarvoor ik geen voorafgaande toestemming van je nodig heb (dit zijn algemene cookies).

INZIEN, CORRIGEREN OF VERWIJDEREN

Je hebt áltijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien ik over digitale persoonsgegevens beschik die ik óf met je toestemming verwerk óf verwerk om een overeenkomst die ik met je heb gesloten uit te voeren. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die ik van je bewaar in een leesbaar computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar contact@biancamagielse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Ik kan je persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen.Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die ik met je sluit, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een
gerechtvaardigd belang van mij, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op mij rust. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerking. Buiten de voorgaande situaties verstrek ik jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

WEBSITES VAN DERDEN

Biancamagielse.nl kan links bevatten naar websites van derden of diensten die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door Bianca Magielse. Bianca Magielse heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erken je en ga je ermee akkoord dat Bianca Magielse niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten. Ik adviseer je om de bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid van websites of
diensten van derden die je bezoekt te lezen.
Als je nog meer vragen hebt over hoe Bianca Magielse informatie verzamelt, opslaat en gebruikt, stuur dan een mail naarcontact@biancamagielse.nl.

Deze voorwaarden kunnen ten allen tijden worden aangepast.